Praktisch

Duur gesprek

Voor een gesprek voorzie ik ongeveer 60 minuten.

Kostprijs

Individueel gesprek : 60 euro
Koppelgesprek : 60 euro
De betaling gebeurt bij voorkeur contant na iedere sessie.

Annuleren van een afspraak

Indien je niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak, gelieve mij dan 24u op voorhand te verwittigen, anders ben ik genoodzaakt het gesprek aan te rekenen.