Wie ben ik

Na het afronden van mijn studies, Master in de klinische psychologie (KUL, erkenningsnummer psychologencommissie: 852110579) en Master in de Seksuologie (KUL) ben ik gedurende twee jaar werkzaam geweest op het Centrum voor Klinische Seksuologie en Sekstherapie (CeKKS, de voormalige Dienst Context) en op de Raadpleging Vrouwelijke Seksualiteit in het UZ Leuven. Daarna ben ik gedurende 8 jaar als psycholoog en seksuoloog werkzaam geweest op verschillende oncologische diensten in het UZ Leuven (6jaar op het op het Multidisciplinair Borstcentrum (MBC) en op de dienst Oncologische Heelkunde) en in het UZA (2 jaar op de diensten urologische, hepatobiliaire, endocriene en hematologisch oncologie), waar ik psychologische en seksuologische ondersteuning kon aanbieden aan mensen die geconfronteerd worden met de diagnose kanker. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik als psycholoog-seksuoloog en relatietherapeut gelijktijdig ook steeds gewerkt in een multidisciplinaire groepspraktijk. Sinds 2021 heb ik de stap gezet om mij volledig te richten op het ontvangen van cliënten in mijn eigen praktijk in Antwerpen-Centrum.

Om mij verder te bekwamen tot relatietherapeut volgde ik nog een vierjarige specialisatieopleiding in de Relatie- en Gezinstherapie (systeemtherapie) die ik afgerond heb in 2017. Tenslotte neem ik op geregelde tijdstippen deel aan intervisie- en supervisiemomenten en school ik mij regelmatig bij aan de hand van het lezen van vakliteratuur en het bijwonen van lezingen en workshops.

Overzicht opleidingen en werkervaring:

Overzicht beroepsverenigingen:

logo